Mayská astronomie - Drážďanský kodex

Tzol'Kin

Pozorování podle Tzol'Kin   (korelace 508392)

viz Mayské cykly - Tzol'Kin

Drážďanský kodex - strany F 58-59/D 37-38

1386580 - 1386069 = 511 dní ( ~ 2 tzolkin)

9.12.10.3.9 + 154 tzolkin (11*14 tzolkin) =  9.18.1.7.9     (9.12.10.3.0 rastr E-R: 1386060 mod 780 = 0)
------------------------------------------------------

1426360 -1426109 = 251 dní ( ~ 1 tzolkin)

Drážďanský kodex strana F 45/D 74


{2,3,4} * 364 dní
8.17.13.1.18  13 Etznab 1 Mol  (1279118)  787510  181 Dec 8 AD  181,94   2*364 dní
8.17.14.2.2   13 Ik 0 Mol    (1279482) 1787874  182 Dec 7 AD  182,94   3*364 dní
8.17.15.2.6   13 Cimi 19 Yaxkin (1279846) 1788238  183 Dec 6 AD  183,93   4*364 dní
m01811208 m01821207 m01831206
{5,10,15,20} * 364 dní
8.17.16.2.10  13 Oc 18 Yaxkin  (1280210) 1788602  184 Dec 4 AD  184,93   5*364 dní (7 tzolkin)
8.18.1.3.10   13 Oc 13 Yaxkin  (1282030) 1790422  189 Nov 28 AD  189,91  10*364 dní (14 tzolkin)
8.18.6.4.10   13 Oc 8 Yaxkin  (1283850) 1792242  194 Nov 22 AD  194,90  15*364 dní (21 tzolkin)

m01841204 m01891128 m01941122
{40,60,80} * 364 dní
8.19.11.9.10  13 Oc 3 Xul   (1292950) 1801342  219 Oct 22 AD  219,81  40*364 dní  (56 tzolkin)
9.0.11.13.10  13 Oc 3 Zec   (1300230) 1808622  239 Sep 27 AD  239,74  60*364 dní  (84 tzolkin)
9.1.11.17.10  13 Oc 3 Zotz   (1307510) 1815902  259 Sep 2 AD  259,68  80*364 dní (112 tzolkin)

m02191022 m02390927 m02590902

Hadí čísla

Skupina deseti (2*4+2) dat (angl. serpent numbers) v Drážďanském kodexu.

 Hadí čísla    
 ---------------------------------------------------------------------
 1/ 9.17.8. 8.5  2/ 10.11.5.14.5   3/ 10. 7.4. 3.5  4/ 9.18.5.16.4   
 5/ 10. 8.5. 0.6  6/ 10. 4.6.15.4(14) 7/ 9.18.4. 8.4  8/ 10. 6.10.6.3   
 9/ 9.16. 8.5.12  10/ 9.17.15.6.14   

Pozorování
  Mayské datum   D [dní]   D/3120  [D mod 3120]
 -------------------------------------------------
 1/ 9.17.8. 8.5   1421445   455.5913 [1845]
 2/ 10.11.5.14.5   1521285   487.5913 [1845]
 3/ 10. 7.4. 3.5   1491905   478.1746 [ 545]
 4/ 9.18.5.16.4   1427724   457.6038 [1884]
 ------------------
 5/ 10. 8.5. 0.6   1499406   480.5788 [1806]
 6/ 10. 4.6.15.4(14) 1471264(74) 471.5590 [1744(54)]
 7/ 9.18.4. 8.4   1427204   457.4372 [1364]
 8/ 10. 6.10.6.3   1486923   476.5779 [1803]
 -------------------------------------------------
 9/ 9.16. 8.5.12   1414192   453.2667 [ 832]
10/ 9.17.15.6.14   1423934   456.3891 [1214]
Data 1,2,(4) a 5,(6),8 se zdají být kongruentní podle Y =3120 dní (12 tzolkin).
Rozdíl dat 1 a 2 je 99840 dní (273.3 let).Po této periodě ukazuje uzlová přímka Měsíce nejen k Marsu, ale i k Venuši.
Jde o přesný interval konjunkcí V-E-R (V-E-Ln-R) nebo (spíše) uspořádání E-V-R (E-Ln-V-R) do jedné přímky: 99840 = 9 *19 *583.85965 dní = 27 *3 tzolkin = 25 *Y


Hadí čísla (corelace 508392)

Číslo 1-2
9.17.8.8.5  3 Chicchan 18 Xul    (1421445)   1929837    571 Aug 10 AD   571,62    hadí číslo 1, cyklus 3120 dní, Merkur - východní elongace, Paris lunation (?)
Nov    6.8.0571 19:15:09

m05710810

10.11.5.14.5    3 Chicchan 13 Pax    (1521285)   2029677    844 Dec 14 AD   844,97    hadí číslo 2, cyklus 3120 dní, Merkur
Nov   13.12.0844 11:33:44

m08441214
Číslo 3-4
10.7.4.3.5  3 Chicchan 13 Yaxkin (1491905)   2000297    764 Jul  7 AD   764,53    hadí číslo 3, Merkur - východní elongace, Paris lunation (?) 

m07640708

9.18.5.16.4     3 Kan 12 Yax   (1427724)   1936116    588 Oct 18 AD   588,81    hadí číslo 4, cyklus 3120 dní, Merkur   
m05881019
Číslo 5-6
10.8.5.0.6  3 Cimi 14 Kayab  (1499406)   2007798    785 Jan 19 AD   785,07     hadí číslo 5, cyklus 3120 dní, Merkur
m07850120

 10.4.6.15.4     6 Kan 17 Muan  (1471264)   1979656    708 Jan  2 AD   708,02     hadí číslo 6, cyklus 3120 dní, Merkur  - východní elongace, Venuše
m07080102
Číslo 7-8
9.18.4.8.4  3 Kan 17 Uo  (1427204)   1935596    587 May 17 AD   587,39      hadí číslo 7, Merkur
m05870518

10.6.10.6.3     13 Akbal 1 Kankin    (1486923)   1995315    750 Nov 16 AD   750,89   hadí číslo 8, cyklus 3120 dní, Merkur  - východní elongace, Jupiter, Saturn
 m07501117
Číslo 9-10
  9.16.8.5.12     4 Eb 5 Chen  (1414192)   1922584    551 Oct  1 AD   551,76   hadí číslo 9, Merkur - západní elongace   
m05511002

 9.17.15.6.14    9 Ix 12 Zip  (1423934)   1932326    578 Jun  3 AD   578,43   hadí číslo 10, Merkur - východní elongace
m05780604