Velká Fermatova věta

Mocninné posloupnosti

Charakteristiky mocninných posloupností

Pro k=0..5 jsou charakteristikami 
mocninných posloupností: 
  • k=0: [1] 
  • k=1: [1,0] 
  • k=2: [2,1,0] 
  • k=3: [6,6,1,0] 
  • k=4: [24,36,14,1,0] 
  • k=5: [120,240,150,30,1,0]      

V mocninných posloupnostech {f(t)} =tk je c(k)=k! a pro k>0 je c(1)=1 a c(0)=0.
Pro c(2) najdeme (0+1)∙2=2, (2+1)∙2=6, (6+1)∙2=14, (14+1)∙2=30, tj. koeficienty c(2) tvoří posloupnost definovanou rekurentně f(k+1)=(f(k)+1)∙2.

Obecně platí:

r(m) = f_sum_t_0-m f_binom04 ∙(t−m)k = f_sum_t_0-m (−1)kf_binom04 ∙(m−t)k

Když m>k je c(m)=0. f_binom05

Např. pro k=4, m=0..4:

r(0)= f_binom_0_0 ∙04=0

r(1)= f_binom_1_0 ∙14f_binom_1_1 ∙04=1−0=1

r(2)= f_binom_2_0 ∙24f_binom_2_1 ∙14+ f_binom_2_2 ∙04=16−2+0=14

r(3)= f_binom_3_0 ∙34f_binom_3_1 ∙24+ f_binom_3_2 ∙14f_binom_3_3 ∙04=81−48+3−0=36

r(4)= f_binom_4_0 ∙44f_binom_4_1 ∙34+ f_binom_4_2 ∙24f_binom_4_3 ∙14+ f_binom_4_4 ∙04=256−324+96−4+0=24

─────────────────────────────────────────────
Pro m=5 je:

r(5)= f_binom_5_0 ∙54f_binom_5_1 ∙44+ f_binom_5_2 ∙34f_binom_5_3 ∙24+ f_binom_5_4 ∙14f_binom_5_5 ∙04 =625−1280+810−160+5−0= 0

Protože při m=k je r(k)=k!, tak r(k)=∑ f_binom27 ∙(t−k)k = k!

Mocninné posloupnosti

Na jednoduchém příkladě posloupnosti 2.řádu zkontrolujeme, že v mocninné posloupnosti [2,1,0] odpovídá indexům (a,b,c) F-součet a²+b²=c².
Transformací z [0,0,0] do [2,1,r0] dostaneme:
r0 = 2∙( f_binom_cba2.jpg ) + 1∙(f_binom_cba1.jpg ) = 2∙t(c−1)/2−2∙s(b−1)/2−2∙r(a−1)/2 + 1∙(c−b−a) = c²−b²−a²
V případě r0=0 je tedy a²+b²=c².

Obdobně v posloupnosti 3.řádu transformací z [0,0,0,0] do [6,6,1,r0] je:
r0 =6∙( f_binom_cba3.jpg) + 6∙( f_binom_cba2.jpg) + 1∙( f_binom_cba1.jpg).
Pro c je 6∙t(c−1)(c−2)/6 + 6∙t(c−1)/2 + 1∙(c) = c³−3l²+2l + 3l²−3l+c = c³.
Proto když r0=0, je a³+b³=c³.

Posuny mocninných posloupností

Posun řádu 0: F-součet f(a)+f(b)=f(c) s F-indexy (a,b,c) existuje v mocninné posloupnosti posunuté o v, tj. {f(n)} = {nk+v}, tehdy, když v = ck−bk−ak.
Např. pro k=2 a indexy (1,2,3) dostáváme v=3²−2²−1² = 9−4−1=4. F-součet s indexy (1,2,3) se proto vyskytuje v posloupnosti s charakteristikou [2,1,4]:

Charakter. Posloupnost         F-indexy  F-součet
──────────────────────────────────────────────────────────
[2,1,0]  {0,1,4,9,16,25,36,49,... } (3,4,5)  9+16=25
[2,1,1]  {1,2,5,10,17,26,37,50,...} (4,8,9)  17+65=82
[2,1,2]  {2,3,6,11,18,27,38,51,...} (3,5,6)  11+27=38
[2,1,3]  {3,4,7,12,19,28,39,52,...} (0,1,2)  3+4=7
[2,1,4]  {4,5,8,13,20,29,40,53,...} (1,2,3)  5+8=13
[2,1,5]  {5,6,9,14,21,30,41,54,...} (0,2,3)  5+9=14

Posun řádu 1: F-součet f(a)+f(b)=f(c) s F-indexy (a,b,c) existuje v posloupnosti posunuté o v∙n, tj. {f(n)} = {nk+v∙n}, tehdy, když:

v = (ck − bk − ak)/(c − b − a)

Pro k=3 a indexy (2,3,4) dostáváme v= 4³−3³−2³ = 64−27−8 = 29. F-součet s indexy (2,3,4) se proto vyskytuje v posloupnosti s charakteristikou [6,6,30,0]:

n     0  1  2  3  4  5  6
────────────────────────────────────────
[6,6,1,0] 0  1  8 27  64 125 216 
29∙n    0 29 58 87 116 145 174 
────────────────────────────────────────
[6,6,30,0] 0 30 66 114 180  270 390  66+114 = 180

Zobecnění:
Uvažujme posloupnost, která vznikne tak, že se její m-tá diferenční posloupnost posune o hodnotu v. V nové posloupnosti jsou pak vzhledem k posloupnosti původní všechny členy posunuté o v∙ f_binom50 , tj. {f(n)}={nk+v∙ f_binom50 }.

V této nové posloupnosti existuje F-součet f(a)+f(b)=f(c) s indexy (a,b,c) tehdy, když:

f_binom_expr_v

Posloupnosti charakteristik

Charakteristiky [6,6,1,r]

Posloupnost třetích mocnin má charakteristiku [6,6,1,0]. Podívejme se nyní jaké musí být posloupnosti s charakteristikou [h,h,1,r], aby měly F-součet s indexy (a,b,c).

Pro hodnotu r dostáváme výraz:

r = (h/6)*(c3-b3) + ((6-h)/6)*(t-s) - a3

Pro h = 6 druhý sčítanec odpadá a výraz se redukuje na r = c3-b3- a3. Skutečně existuje celá řada posloupností, které mají indexy (a,b,c) a charakteristiku [6,6,1,r]. Ale není mezi nimi ta s r=0, tj. charakteristikou [6,6,1,0].

Charakter. F-indexy   F-součet   Posloupnost
──────────────────────────────────────────────────────────
[6,6,1,7]  (0,1,2)     7+8=15   {7,8,15,34,71,132,223,350,519,...}
[6,6,1,26] (0,1,3)    26+27=53   {26,27,34,53,90,151,242,369,538,...}
[6,6,1,63] (0,1,4)    63+64=127  {63,64,71,90,127,188,279,406,575,...}
[6,6,1,124] (0,1,5)   124+125=249  {124,125,132,151,188,249,340,467,636,...}
[6,6,1,215] (0,1,6)   215+216=431  {215,216,223,242,279,340,431,558,727,...}
[6,6,1,342] (0,1,7)   342+343=685  {342,343,350,369,406,467,558,685,854,...}
[6,6,1,511] (0,1,8)   511+512=1023  {511,512,519,538,575,636,727,854,1023,...}
[6,6,1,728] (0,1,9)   728+729=1457  {728,729,736,755,792,853,944,1071,1240,...}
[6,6,1,19] (0,2,3)    19+27=46   {19,20,27,46,83,144,235,362,531,748,1019,...}
[6,6,1,56] (0,2,4)    56+64=120  {56,57,64,83,120,181,272,399,568,785,1056,...}
[6,6,1,117] (0,2,5)   117+125=242  {117,118,125,144,181,242,333,460,629,846,...}
[6,6,1,208] (0,2,6)   208+216=424  {208,209,216,235,272,333,424,551,720,937,...}
[6,6,1,335] (0,2,7)   335+343=678  {335,336,343,362,399,460,551,678,847,1064,...}
[6,6,1,504] (0,2,8)   504+512=1016  {504,505,512,531,568,629,720,847,1016,1233,...}
[6,6,1,721] (0,2,9)   721+729=1450  {721,722,729,748,785,846,937,1064,1233,1450,...}
[6,6,1,37] (0,3,4)    37+64=101  {37,38,45,64,101,162,253,380,549,766,1037,...}
[6,6,1,98] (0,3,5)   98+125=223  {98,99,106,125,162,223,314,441,610,827,1098,...}
[6,6,1,189] (0,3,6)   189+216=405  {189,190,197,216,253,314,405,532,701,918,...}
[6,6,1,316] (0,3,7)   316+343=659  {316,317,324,343,380,441,532,659,828,1045,...}
[6,6,1,485] (0,3,8)   485+512=997  {485,486,493,512,549,610,701,828,997,1214,...}
[6,6,1,702] (0,3,9)   702+729=1431  {702,703,710,729,766,827,918,1045,1214,1431,...}
[6,6,1,61] (0,4,5)   61+125=186  {61,62,69,88,125,186,277,404,573,790,1061,...}
[6,6,1,152] (0,4,6)   152+216=368  {152,153,160,179,216,277,368,495,664,881,...}
[6,6,1,279] (0,4,7)   279+343=622  {279,280,287,306,343,404,495,622,791,1008,...}
[6,6,1,448] (0,4,8)   448+512=960  {448,449,456,475,512,573,664,791,960,1177,...}
[6,6,1,665] (0,4,9)   665+729=1394  {665,666,673,692,729,790,881,1008,1177,...}
[6,6,1,91] (0,5,6)   91+216=307  {91,92,99,118,155,216,307,434,603,820,...}
[6,6,1,218] (0,5,7)   218+343=561  {218,219,226,245,282,343,434,561,730,947,...}
[6,6,1,387] (0,5,8)   387+512=899  {387,388,395,414,451,512,603,730,899,1116,...}
[6,6,1,604] (0,5,9)   604+729=1333  {604,605,612,631,668,729,820,947,1116,1333,...}
[6,6,1,127] (0,6,7)   127+343=470  {127,128,135,154,191,252,343,470,639,856,...}
[6,6,1,296] (0,6,8)   296+512=808  {296,297,304,323,360,421,512,639,808,1025,...}
[6,6,1,513] (0,6,9)   513+729=1242  {513,514,521,540,577,638,729,856,1025,1242,...}
...

Uvedený výraz pro r nemusí být - při prvním pohledu na posloupnosti - úplně zřejmý. Např. postupným zobecňováním dílčích posloupností pro [6,6,1,r] dostaneme tvar:

r = n3-3*b*n2) + 3*b2*n - a3

kde n = (t-s). Po dosazení dostaneme pak r = c3-b3- a3.

Catalanovy vzorce

V následujících odstavcích se budeme zabývat některými specielními případy vztahů popsaných výše v části F-součty v posloupnostech.

Hledáme všechny posloupnosti f= {f(i)} v nichž existují takové členy f(a),f(b),f(c), že platí tzv. F-součet: f(a)+f(b)=f(c).

Přitom nás zajímá, jak tyto vztahy ( v případě posloupností f(n) = nk ) ovlivňují existenci řešení ak +bk =ck (Velká Fermatova věta říká, že takové řešení neexistuje).

Nejprve se zaměříme na případ k=3. Sledujeme tedy aritmetické posloupnosti 3-tího řádu ( 3-tí rozdílová posloupnost je konstantní).

Takovou posloupností je například {0,18,42,78,132,210,... }

0, 18,  42,  78,  132, 210, ...  daná posloupnost {f(t)}
18, 24,  36,  54, 78, ...   1. rozdílová {d1(t)}
6,  12,  18,  24,  ...   2. rozdílová {d2(t)}
  6,  6,  6, ...     3. rozdílová {d3(t)} 

Posloupnost má charakteristiku

[6,6,18,0] (čísla vlevo) - r0=0,r1=18,r2=6,r3=6.

V této posloupnosti platí 78+132=210, tedy říkáme, že existuje F-součet

(3,4,5) ~ f(3) +f(4) = f(5) .

Naopak ale víme že v posloupnosti {0,1, 8,27,64,125,216,... } s charakteristikou [6,6,1,0] žádný takový F-součet neexistuje.

Důkaz neexistence (pro k=3) už byl proveden - mezi prvními L.Eulerem (1707-1783) a J.L.Lagrangem (1736-1813).

V čem se tyto dvě posloupnosti (

[6,6,18,0] a [6,6,1,0]) liší?

Kdy existuje F-součet a kdy nikoliv?

Posloupnosti [6,6,r,0]

V následujícím přehledu jsou vypsány posloupnosti s charakteristikami [6,6,r,0], kde r=1,2,..30, jejich první existující F-součet (v prvních 100 členech posloupnosti) a příslušné F-indexy.

Charakter.  Posloupnost          F-indexy   F-součet
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[6,6,1,0]   {0,1,8,27,64,125,216,... }
[6,6,2,0]   {0,2,10,30,68,130,222,...} ( 36, 37, 46) 46692+50690=97382
[6,6,3,0]   {0,3,12,33,72,135,228,...} ( 10, 12, 14) 1020+1752=2772
[6,6,4,0]   {0,4,14,36,76,140,234,...} ( 10, 18, 19) 1030+5886=6916
[6,6,5,0]   {0,5,16,39,80,145,240,...} ( 72, 74, 92) 373536+405520=779056
[6,6,6,0]   {0,6,18,42,84,150,246,...} ( 8, 13, 14) 552+2262=2814
[6,6,7,0]   {0,7,20,45,88,155,252,...} ( 13, 27, 28) 2275+19845=22120
[6,6,8,0]   {0,8,22,48,92,160,258,...} ( 29, 63, 65) 24592+250488=275080
[6,6,9,0]   {0,9,24,51,96,165,264,...} ( 20, 24, 28) 8160+14016=22176
[6,6,10,0]  {0,10,26,54,100,170,... } ( 4, 5, 6) 100+170=270
[6,6,11,0]  {0,11,28,57,104,175,... }
[6,6,12,0]  {0,12,30,60,108,180,... } ( 5, 7, 8) 180+420=600
[6,6,13,0]  {0,13,32,63,112,185,... } ( 20, 36, 38) 8240+47088=55328
[6,6,14,0]  {0,14,34,66,116,190,... } ( 39, 80, 83) 59826+513040=572866
[6,6,15,0]  {0,15,36,69,120,195,... } ( 15, 34, 35) 3585+39780=43365
[6,6,16,0]  {0,16,38,72,124,200,... } ( 8, 9, 11) 632+864=1496
[6,6,17,0]  {0,17,40,75,128,205,... }
[6,6,18,0]  {0,18,42,78,132,210,... } ( 3, 4, 5) 78+132=210
[6,6,19,0]  {0,19,44,81,136,215,... } ( 30, 36, 42) 27540+47304=74844
[6,6,20,0]  {0,20,46,84,140,220,... } ( 12, 13, 16) 1956+2444=4400
[6,6,21,0]  {0,21,48,87,144,225,... } ( 13, 28, 29) 2457+22512=24969
[6,6,22,0]  {0,22,50,90,148,230,... } ( 4, 6, 7) 148+342=490
[6,6,23,0]  {0,23,52,93,152,235,... }
[6,6,24,0]  {0,24,54,96,156,240,... } ( 5, 8, 9) 240+696=936
[6,6,25,0]  {0,25,56,99,160,245,... } ( 26, 54, 56) 18200+158760=176960
[6,6,26,0]  {0,26,58,102,164,250,... }
[6,6,27,0]  {0,27,60,105,168,255,... } ( 13, 15, 18) 2535+3765=6300
[6,6,28,0]  {0,28,62,108,172,260,... } ( 30, 54, 57) 27810+158922=186732
[6,6,29,0]  {0,29,64,111,176,265,... }
[6,6,30,0]  {0,30,66,114,180,270,... } ( 2, 3, 4) 66+114=180

Postupným sledováním F-součtů (a, b, b+d) pro d=1,2,... odvodíme vztah pro r jako funkci a,b,d: r=F(a,b,d).

Pro d=1:

Charakter.  Posloupnost F-indexy  F-součet
────────────────────────────────────────────────────-─────────────────────
[6,6,30,0]   {0,30,66,114,180,270,... } ( 2, 3, 4) 66+114=180
[6,6,54,0]   {0,54,114,186,276,390,...} ( 2, 4, 5) 114+276=390
[6,6,84,0]   {0,84,174,276,396,540,...} ( 2, 5, 6) 174+540=714
...
[6,6,18,0]   {0,18,42,78,132,210,... } ( 3, 4, 5) 78+132=210
[6,6,33,0]   {0,33,72,123,192,285,... } ( 3, 5, 6) 123+285=408
...

r = 3 * b(b+1)/(a-1) - a(a+1), například pro a=2, b=3 je r = 3*3*4/1 - 2*3 = 30, pro a=3, b=5 je r = 3*5*6/2 - 3*4 = 33.


Pro d=2:

Charakter. nbsp; Posloupnost F-indexy  F-součet
────────────────────────────────────────────────────-─────────────────────
[6,6,37,0]   {0,37,80,135,208,305,...} ( 8, 10, 12) 800+1360=2160
[6,6,60,0]   {0,60,126,204,300,420,...} ( 8, 11, 13) 984+1980=2964
...

r = 6 * b(b+2)/(a-2) - a(a+2) - 3, například pro a=8, b=11 je r = 6*11*13/6 - 8*10 - 3 = 60Označme c=b+d. V posloupnosti s charakteristikou [6,6,r,0] existuje F-součet (a, b, c) = (a, b, b+d), když platí

r = 3*d*b*(b+d)/(a-d) - a(a+d) - d² + 1

Neexistující F-součty

V posloupnostech s charakteristikou [6,6,r,0] existují F-součty (5,7,8), (5,8,9),(5,11,12), (5,12,13), to je (5, b, b+1) jen pro některá b.

Například pro b=9 takový součet neexistuje.To plyne z právě odvozeného vztahu pro a=5,b=9, d=1:

r = 3*d*b*(b+d)/(a-d) - a(a+d) - d² + 1 = 3*1*9*10/4 - 5*6 - 1 + 1 = 75/2 = 37.5

Příčinou neexistence F-součtu je skutečnost, že výraz 3*d*b*(b+d) není násobkem (a-d), tedy neplatí (a-d) | 3*d*b*(b+d).

Aplikace na mocninnou posloupnost

V posloupnosti s charakteristikou [6,6,1,0] je r=1. Pokud platí a³+b³=(a+d)³, tak 1 = 3*d*b*(b+d)/(a-d) - a(a+d) - d² + 1, tedy:

3*d*b*(b+d)/(a-d) - a(a+d) - d² = 0

Po vynásobení (a-d) dostaneme:

3*d*b*(b+d) = a³- d³

3*d*b*c = a³- d³

Ze vztahu 3dbc=a³-d³ plyne, že d | a³ a tedy pokud je číslo a prvočíslo (a εP), tak je nutně d=1.

V obecném případě ap +bp = cp (pεP) přitom platí, že p < a < b < c < (a+b).

Pokud b*c dělí výraz a³-d³= (a-d) * (a²+ad+d2 ), pak nutně ( b*c, a-d) > 1 nebo b*c | a²+ad+d2.

Catalan, Charles Eugene
Catalan, Charles Eugene [], 1814-1894, původem belgický matematik působící ve Francii a Belgii. Kromě teorie čísel se zabýval také deskriptivní geometrií a kombinatorikou.

Catalanovy vzorce pro d=1

V případě d=1 (a εN) tj. 3b(b+1)= a³-1 má být 3 | a³-1, tedy nelze aby 3 | a.

Protože a³-1 = (a-1) (a²+a+1) musí platit 3 | a-1 nebo 3 | a²+a+1; druhý ale platí jedině v případě a=1 (mod 3), to jest 3 | a-1.

Charles Catalan odvodil (r.1886) v obecném případě ap +bp =(b+1)p (p εP), že platí: