Cykly v matematice

Čísla jako cykly

několik drobných poznámek

Komplexní čísla

Zavedení komplexních čísel znamenalo velký pokrok - nejen pro řešení algebraických rovnic.
Celá záležitost není ale zdaleka jasná a průhledná, všimněmě si některých úskalí:

Eulerova funkce Phi

Eulerova funkce čísla a = Π(pi) je definována vztahem:
φ(a) = a. Π(1-1/pi), kde pi jsou prvočísla rozkladu.
Tento výraz můžeme přepsat na tvar:

  φ(a) = a / Π(1, pi)  

,

kde výraz (1, p) je synodická perioda prvočísla p vzhledem k číslu 1.

Riemannova funkce Zeta

Riemannova funkce Zeta je definována vztahem:
ζ(s) = Π(1-1/pi)-s kde pi jsou všechna prvočísla.
Tento výraz můžeme přepsat na tvar:

  ζ(s) = Π(1, pis)  

,

kde výraz (1, ps) je synodická perioda mocniny prvočísla ps vzhledem k číslu 1.

Funkce Eta versus Zeta

Dirichletova funkce Eta je definována vztahem:
η(s) = (1-1/2s-1) * ζ(s).
Tento výraz můžeme přepsat na tvar:

  η(s) = ζ(s) * (1, 2s-1))  

,

kde výraz (1, 2s-1) je synodická perioda (s-1)-ní mocniny čísla 2 vzhledem k číslu 1.

Mertenova věta

Pro n jdoucí do nekonečna platí:

  Π(1, pi) = eλ . ln(pi)  

,

kde výraz (1, pi) je synodická perioda prvočísla p vzhledem k číslu 1.