Zemětřesení a sopečná činnost


Úvod

V následujících odstavcích jsou některé poznámky k příčinám geologických jevú (zemětřesení, výbuchů sopek) - zejména s ohledem na působení vnějších gravitačních vlivů (pohybu planet a měsíce) a na periody jejich výskytu.

Návrh funkcí, které se zdají být - zejména pro některé větší geologické jevy - určující, najde čtenář na stránkách věnovaných příčinám sluneční aktivity:

Za příčinou sluneční aktivity
Přírodní jevy
Graf vlivů
Přechodná období

Obecně

Projevy geologické činnosti (zemětřesení, výbuchy sopek, apod) se objevují - minimálně na první pohled - nahodile, bez zjevných souvislostí. Lokalita, časová odlehlost i intenzita událostí se mění.

Obecný mechanizmus vzniku zemětřesení popisuje tzv.Reidova teorie elastického vyrovnávání: zemětřesení je předcházeno vznikem trhlin (budoucích ohnisek zemětřesení) a postupným narůstání napětí v důsledku vnitřních (endogenních) sil.

Jako příčiny narůstání napětí se uvažují:

Přehled cyklů

Cykly zemětřesení a sopečných výbuchů (dokumentované i hypotetické):

Cyklus 6-ti letý?

Cyklus 6-ti letý je známý jako cyklus librace Měsíce v šířce (latitudě). Tvoří přibližně třetinu cyklu Saros (18.03 let).
Při pozorování "měsícetřesení" byla registrována maxima slapové seismicity na Měsící v letech 1970, 1976.
V přibližně stejné fázi se objevovala tato zemětřesení:

Také např. odstup zemětřesení 1.1. 1837 (Palestina) a 5.1.1843 (USA) je šestiletý a přibližně i např. odstup zemětřesení 29.2.1972 (Bengálský záliv) a 24.3.1978 (Jižní Tichý oceán) apod.
Totéž platí i pro indonézská zemětřesení:

Cyklus 10-ti letý?

Karel Václav Zenger

Karel Václav Zenger (Václav Sixta, 1903) poukázal např. na činnost sopek v letech 1802-1803,1812-1813,1822-1823,..,1883,1902-1903 apod. Tomuto cyklu odpovídá tzv.Dewayův 9.6-letý cyklus (s extrémy v letech 1944.0, 1953.6 a 1963.2). Přibližně stejnou délku mají i tzv.Juglarovy (9-10 ti leté) ekonomické cykly.

Perioda 40 let (96*R)

Odstupy zemětřesení

a také např. odstupy výbuchů sopky Mont Pelé z r.1902 a 1943 činí 40-41 let, tj. přibližně násobky 13.5 let (viz dále).

40 let
1794,52 1794 Jul 5 AD	 (1783-1794 Vesuv - erupce)
1834,68 1834 Sep 2 AD	 (1824-1834 Vesuv - erupce)
    
80 let
1743,01 1743 Jan 1 AD (1742-1743 Vesuv - erupce)
1822,88 1822 Nov 16 AD	(1796-1822 Vesuv - erupce)
    

Cyklus 12-ti letý?

Jupiterova oběžná perioda

Perioda 11.86 let. Její násobky 23-25-ti letá perioda a 46-48-mi letá perioda u "magmatických" sopek typu S (Kavkaz, Turecko, Irán, Sýrie, Indonézie, Kamčatka, Jižní Amerika,...) i R (Arabský poloostrov, Afrika, Atlantický oceán, Azorské ostrovy, Island,...) Dále např. 6 oběhů Jupitera = 71 let - erupce sopek r.1812,1883, resp. 1831,1902.

1822,88 1822 Nov 16 AD	(1796-1822 Vesuv - erupce) 
1834,68 1834 Sep 2 AD (1824-1834 Vesuv - erupce)
-----
1850,13 1850 Feb 16 AD	(1841-1850 Vesuv - erupce)
1862,01 1861 Dec 31 AD	(1855-1861 Vesuv - erupce)
      

Konjunkce Jupiter-Země

Cyklus násobků 1.092066 let, tj.398-ti denních konjunkcí Jupiter-Země.

Zemětřesení:

Konjunkce Sun-Moon-E-J (Sun-E-Moon-J)
1905,99 1905 Dec 25 AD  E: 94,8 J: 65,5 Moon: 270,4  
1933,16 1933 Feb 23 AD  E: 155,8 J: 168,2 Moon: 327,5
1950,62 1950 Aug 13 AD  E: 321,2 J: 332,1 Moon: 142,3
1960,40 1960 May 24 AD  E: 244,2 J: 267,2 Moon: 56,1
1963,72 1963 Sep 16 AD  E: 353,8 J: 13,0 Moon: 161,4
            
Konjunkce J-Sun-E-Moon (J-Sun-Moon-E)
1964,25 1964 Mar 28 AD E: 188,7 J: 30,7 Moon: 196,6
1989,39 1989 May 20 AD E: 239,9 J: 77,0 Moon: 240,7
            

Cyklus 14-ti letý

Cyklus 13.7-mi letý (13.6-13.8, přibližně 14-ti letý, 1/3 cyklu čtyřicetiletého. Komponenty cyklu:

1.71 let (4*R)

3.43 let (8*R)

1868,91 1868 Nov 26 AD  (1864-1868 Vesuv - erupce)
1872,34 1872 Apr 30 AD  (1870-1872 Vesuv - erupce)
      

6.85 let (16*R)

1761,02 1761 Jan 6 AD		 (1744-1761 Vesuv - erupce)
1767,83 1767 Oct 27 AD		 (1764-1767 Vesuv - erupce)
      
viz např.: e_california_2011

Poznámka: 6.83-6.84 let je oběžná perioda některých známých komet:

13.7 let (32*R)

27.3-27.4 let (64*R)

Odstup 3 velkých zemětřesení 20.století činí cca 27.15 let = 2*13.58 let.


(extrapolace 1974.0, 1987.6, 2001.2, 2014.8, 2028.4, 2042.0, ...)
1652,93 1652 Dec 1 AD	 (1637-1652 Vesuv - erupce)
1680,25 1680 Mar 28 AD	 (1654-1680 Vesuv - erupce)
1707,65 1707 Aug 22 AD	 (1701-1707 Vesuv - erupce)
----
1822,88 1822 Nov 16 AD	(1796-1822 Vesuv - erupce)
1850,13 1850 Feb 16 AD (1841-1850 Vesuv - erupce)
----
1834,68 1834 Sep 2 AD	 (1824-1834 Vesuv - erupce)
1862,01 1861 Dec 31 AD	 (1855-1861 Vesuv - erupce)
    

Korelace s jinými cykly

14-ti letý cyklus byl dokumentován také jako klimatický (z analýzy letokruhů stromů) A.E.Douglassem (2011).

Korelace s pozemskými událostmi

Opozice J-U Událost (zemětřesení)  Síla (počet obětí) 
-------------------------------------------------------------
1755.22   
  1755 Portugalsko (Lisabon+tsunami) 8.7 (100 tisíc)
  1755 Boston
  1755 Itálie - sopka Vesuv
1769.02 
  1768 Sicílie – sopka Stromboli
1782.82   
  1782 Čína, Taiwan (tsunami) (40 tisíc)
  1783 Island – sopka Laki (9 tisíc)     
  1783 Itálie (Kalábrie) (50 tisíc)
  1783 Japonsko - sopka Asama
1796.65 
  1797 Ekvador (Quito,4.2)
1810.45   
  1810 Kréta (16.2)
  1811 Havaj - sopka Mont Pele, Mauna Loa    
  1811 Azorské ostrovy - sopka San Miguel
  1811 Jáva - sopka Kelut            
  1812 Missouri (New Madrid, 23.1,7.2.) 9.0
1824.27 
  1823 Havaj - sopka Kilauea
1838.07   
  1838 Rusko (Moldavie, 23.1)
  1838 Kalifornie (San Francisco)  8.0      
  1838 Itálie - volcano Vesuv
1851.90   
  1851 Martinique - sopka Mont Pele   
  1852 Sicílie – sopka Etna (téměř celý rok)
1865.70   
  1865 Sicílie – sopka Etna (cca 100 výbuchů) 
1879.53   
  1880 Romania (Transylvánie 25.12.)
1893.33   
  1893 Kalifornie
  1893 Romania (Transylvánie 17.8.)
1907.15 
  1906 Itálie - sopka Vesuv
  1906 Kalifornie (San Francisco, 18.4.)  8.2 (1 tisíc)
  1906 Chile    8.4           
  1906 Ecuador – sopka Cotopaxi, 
  1907 Sicílie – sopka Stromboli     
  1908 Itálie (Messina, +tsunami) 7.2 (72 tisíc)
Opozice J-U Událost (zemětřesení)  Síla (počet obětí)
-------------------------------------------------------------
1920.95   
  1920 Čína (Halyuan, Ningxia) 7.8 (200 tisíc)
  1920 Aljaška – sopka Katmai
1934.77 
  1935 Indie, Pakistan 7.6 (30 tisíc)
  1935 Japan - sopka Asama            
  1935 Havaj - sopka Mont Pele, Mauna Loa
1948.58   
  1948 Island – sopka Hekla
  1948 Turkmenistán 7.3  (110 tisíc)     
  1948 Japonsko (Fukui 28.6.) 7.3 
  1949 Havaj - sopka Mont Pele, Mauna Loa    
  1949 Sicílie – sopka Stromboli
1962.37 
  1962 Alaska – sopka Katmai
  1963 Indonésie, Bali – sopka Agung (1 tisíc)
  1963 Vestmanské ostrovy - sopka Surtsey (vznik)  
  1963 Havaj – sopka Kilauea
1976.20   
  1976 China (Tang-šan 28.7.) 7.5 (255 tisíc)
1990.03  
  1989 Kalifornie - San Francisco
  1990 Západní Írán 7.4  (40 thousand)     
  1991 Filipíny – sopka Pinatubo
2003.83
  2004 Sumatra (zemětřesení+tsunami) 9.1 (283 tisíc)
2017.63  
2031.45 
2045.25 

Jupiter-Uran?

Podle této tabulky by se mohlo zdát, že cyklus událostí koreluje s 13.81 letým cyklem (heliocentrických) opozic Jupiter-Uran. Tak tomu ale pravděpodobně není - cyklus se sdá být kratší (přibližně 13.7-mi letý?) a nezávislý na vzájemné pozici planet Jupiter-Uran.

Extrapolace?

Z posloupnosti 1906-1908, 1920, 1933-1935, 1948, 1960-1962, 1974-1976, 1988-1990, 2002-2004, 2016-2018,... dostáváme dále přibližně 2029-2031, 2043-2045, 2056-2058 atd. Na prosinec 2017 předpovídá zemětřesení Umesh Prasad Verma.

Zemětřesení z japonské historie:

Odstupy těchto 3 zemětřesení činí 68.2 let a 137.1 let, tj. násobky 13.7 let

Teorie Hirosi Kawasumi:

Autor této teorie se snaží dokázat platnost 69-leté periody (69 = 5*13.8 let).
Odstup cca. 68 let pozorujeme např. mezi výbuchy v letech 1815 (Tambora) a 1883 (Karakatoa).