Analýza hudby - Orchestrace

Hudební nástroje

Obecná třída MusicalInstrument sdružuje MidiRhythmicInstrument a MidiMelodicInstrument, což jsou dvě základní sady řádově desítek nástrojů, které se používají v elektronické hudbě.

Z praktických důvodů se nástroje přiřazují tzv. hudebním kanálům MidiChannel. Zavedení kanálů bylo nutné z ohledem na omezené schopnosti elektronických nástrojů (zpravidla maximálně 16 nebo 32 kanálů). Jeden kanál může používat více hlasů (v MIDI pojetí tzv. stop) - tzn., že např. dva různé hlasy houslí mohou být přiřazeny témuž kanálu. I tak tato věc (vzhledem ke skutečnosti, že některé instrumentace např. hudby období romantizmu mají desítky paralelních hlasů) komplikuje obecné možnosti zpracování.

Hudební nástroj - melodický i rytmický - je reprezentován jednou třídou (MusicalInstrument).

Číslování nástrojů respektuje MIDI normu: definice zvlášť pro melodiské (MidiMelodicInstrument) a zvlášť pro rytmické (MidiRhythmicInstrument) nástroje. Nástroje se používají v kombinaci s MIDI kanály (MidiChannel).

Nástroje se standardně (podle MIDI normy) člení do skupin: MidiMelodicSection, MidiRhythmicSection

K další klasifikaci nástrojů byly zavedeny: InstrumentGroup (InstrumentGroupMelodic, InstrumentGroupRhythmic).

Orchestrace

Aktuální orchestrace dané části skladby je soustředěna do tzv. orchestračního bloku (OrchestraBlock). Linie jednotlivých nástrojů jsou zde reprezentovány jako orchestrační stopy (OrchestraTrack) v rámci pásma stop (OrchestraStrip).

K prověření správnosti provedeného použití nástrojů a případné opravě slouží orchestrační kontrolor (OrchestraChecker).

Orchestrace celé skladby - tj. seznam orchestračních bloků - pokrývá třída MusicalOrchestration.

Pro účely určitého zpřehlednění definujeme skupiny orchestrací.

Načítání nástrojů a orchestrací

Nástroje mají určité vlastnosti (např. rozsah výšek tónů který je pro ně typický, skupinu do které spadají apod.). Proto může být užitečné držet seznamy nástrojů (spolu s vlastnostmi,...) v souborech (XML) a do programu je načítat.

Obdobně můžeme nakládat i se seznamy orchestrací.