Hudební skladba - Vstupy a výstupy - Notace

Třídy odkazované ne této straně pochází většinou z externích zdrojů a nejsou pro vlastní práci kompozičního programu potřebné. Jsou zde spíše pro úplnost - v tom smyslu, že výsledky komponování je často potřebné nejen přehrát, ale i zobrazit v notovém zápisu...

Třídy týkající se zobrazování not jsou převzaty ze zdrojových kódů autora Jacek Salamon z r.2010. Na internetu existují nové verze programů tohoto autora.

Hlavičky not se vykreslují umisťováním symbolů hudebního fontu – ostatní prvky (nožičky, praporky, trámce, obloučky atd.) se vykreslují graficky (úsečky, křivky,…).

Alternativou je použití externích notátorů – umožňují zobrazit MIDI soubor předtím uložený na disk. Toto ale není vhodné pro zobrazení vybraných částí v editoru – např. detailu jednoho taktu…

Základní objekty

Klíče:Tóniny:Texty

Noty

Konstanty pro označování not:Základní objekty pro práci s notami:Složky vykreslování not:Skupinky notArtikulace