Analýza hudby - Modely

Modely

Odrazem každé skladby v programových kódech je její „model“ – ten vzniká analýzou výchozího zápisu skladby podkladů. Cílem bylo zvolit takovou minimální množinu vlastností, ze které je možné zpětně – jen na základě kompozičních pravidel – zkonstruovat skladbu, která se co nejvíce blíží skladbě výchozí.

Každá jednotlivá skladba (psaná určitým skladatelem v daném slohovém období) používá určitý omezený počet hudebních (harmonických, rytmických a melodických) schémat, které se různě opakují, mění a kombinují.

Abstraktní popis (obraz) skladby se nazývá hudební model a jednotlivá základní použitá schemata jsou tzv. motivy. Každý motiv je posloupnost určitých hudebních prvků.

Výsledky analýz jsou HarmonicModel, RhythmicModel, MelodicModel, OrchestraModel a TectonicModel. Ke komponování vystačí a zároveň je nutný jen harmonický model.

Hudební blok obohacený o své modely umísťujeme do samostatné třídy MusicalBlockWrap.

Změny

Koncepce hudebních modelů je spojená s určením hudebních změn a motivů ve skladbě. Předcházela tak podobnou - nyní používanou - koncepci, ve které se evidují elementární stavy jednotlivých prvků skladby. Původní koncepce se používá v současnost jen při analýze skladby a je založena na třídách odvozených z AbstractChange.

Jde o jednoduché změny OctaveChange, InstrumentChange, LoudnessChange, TempoChange, StaffChange, změny spojené se začátky (a konci) motivů HarmonicChange, RhythmicChange, MelodicChange a doplňkové obecnější změny TonalityChange a EnergyChange.

Motivy

Pro uložení motivů pak vznikly třídy HarmonicMotive, RhythmicMotive a MelodicMotive. Harmonický motiv tvoří takty vyplněné harmoniemi, rytmický motiv takty s určenou rytmikou. (Harmonický motiv sám o sobě má také rytmiku, ale tato je obvykle zjednodušená – objevuje se jen několik základních vzorů. )

Analýza

Analýza harmonie

Analýza linií