Hudební skladba - Editor

Základním zobrazením skladby je tabulka, kde každá buňka představuje jeden takt jedné melodické/rytmické linie.Jednotlivé buňky editoru.Linie označené jako „Komponované“ jsou vyplňované novou hudbou (LinePurpose).Doplňování hlasů (MusicalVoice) k linii (MusicalLine) - nedokončeno.