Jádro atomu

Magická čísla

Slupkový model

Jádra s tzv. "magickým počtem" nukleonů mají extrémní stabilitu, t.j. největší vazebnou energii.

Slupkový model předpokládá tuto posloupnost čísel:

   (1)(2)(3)(4) (5) (6)
--------------------------
    2 2 2 2  2  2
     6 6 6  6  6
      12 12 12 12
        30 30 30
          32 32
            44
--------------------------
total 2 8 20 50 82 126

Přepišme předchozí schéma jiným způsobem:

   (1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)
--------------------------------------
 2   2 x 2 2 2 2  2  Hélium
 6    6 x 6 6 6  6  Uhlík
12     12 x 12 12 12  Hořčík
20       20 x 20 20  Vápník
30        30 x 30  Zinek
42          42  x  Molybden
56            56  Baryum
--------------------------------------
celkem 2 6 14 28 50 82 126

Chybějící čísla 8 a 20 mohou být zapsána: 8=2+6 a 20=2+6+12 (podobně 40= 2+6+12+20, 38= 6+12+20, 64= 2+12+20+30). Zde je inverze předchozího diagramu:

   (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
--------------------------------------
 2   * 2 * * * * *   Hélium
 6    * 6 * * * *   Uhlík
12      * 12 * * *   Hořčík
20       * 20 * *   Vápník
30         * 30 *   Zinek
42          * 42   Molybden
56            *   Baryum
--------------------------------------
celkem 2 6 14 28 50 82 126
Sequence M(s)

Nechť s je číslo slupky. Definujeme číslo M(s):

M(s) = m1(s)-m2(s) = 1/3 s(s+1)(s+2) - s(s-1)

 s    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
---------------------------------------------------
 m1(s)  0  2  8 20 40 70 112 168 240 330 440
 m2(s)  0  0  2  6 12 20 30 42 56 72 90
---------------------------------------------------
 M(s)  0  2  6 14 28 50 82 126 184 258 350

Čísla G(s) tvoří aritmetickou posloupnost 3-tího řádu

 0  2  6 14 28 50 82 126 184
   2  4  8 14 22 32 44 58
    2  4  6  8 10 12 14
     2  2  2  2  2  2

Struktura periodické tabulky není ještě definitivní. (Dokonce není známo má-li konečný či nekonečný počet prvků.)

Elektronové slupky

Posloupnost elektronových slupek:

0,2,8,18,32, .. i.e. 2*n2

Jednotlivé dráhy (s-p-d-f):
1s   00           0 0  1
--------------------------------------
2s   00           1 0
2p   01 10 11        1 1  4
--------------------------------------
3s   00           2 0
3p   01 10 11        2 1
3d   02 20 12 21 22     2 2  9
--------------------------------------
4s   00           3 0
4p   01 10 11        3 1
4d   02 20 12 21 22     3 2
4f   03 30 13 31 23 32 33  3 3  16
--------------------------------------
.....
Jaderné slupky

Posloupnost jaderných slupek:

0,2,6,12,20,30,42, .. i.e. n*(n+1)= n2+n

V následujícím diagramu jsou obě posloupnosti, první: součty ve svislém směru, druhá: hodnoty ve vodorovném směru.

--+----------------------------------
 0| 1-1
 2| 1+1 4-2
 6|   4+2 9-3
12|     9+3 16-4
20|       16+4 25-5
30|          25+5 36-6
42|            36+6 49-7
56|               49+7
--+----------------------------------
   2  8  18 32  50  72  98
Třídy ekvivalence

Periodická tabulka připomíná matematické struktury (skupiny tříd ekvivalence,...)

Také např. počátek tabulky stabilních izotopů je jednoduchý a uspořádaný:

 00     0
 01 H    1   2
 02 He   3   4
 03 Li   6   7
--------------------
 04 Be   9
 05 B   10  11
 06 C   12  13
 07 N   14  15
-------------------------
 08 O   16  17  18
 09 F   19
 10 Ne   20  21  22
 11 Na   23
-------------------------
 12 Mg   24  25  26
 13 Al   27
 14 Si   28  29  30
 15 P   31
-------------------------